Du er her: Forside Vi har fået en underretning om dig Hvordan behandler Ankestyrelsen din sag?

Hvordan behandler Ankestyrelsen din sag?

Her kan du læse om, hvordan vi behandler underretningen om dig. Der kan ske to ting: 1) Vi finder ud af, at der ikke er grund til at være bekymret for dig, og så gør vi ikke mere 2) Vi finder ud af, at det er grund til at være bekymret, og så går vi videre med din sag

Vi undersøger din sag

Inden der er gået otte uger, beslutter vi, om der er grund til at være alvorligt bekymret for dig.

Vi taler vi med din kommune, din skole og andre steder, hvor der er voksne, der kender dig.

Der kan ske to ting: 

  1. Vi finder ud af, at der ikke er grund til at være bekymret for dig, og så gør vi ikke mere 
  2. Vi finder ud af, at det er grund til at være bekymret, og så går vi videre med din sag

Når vi har besluttet, om der er grund til at gøre mere i din sag eller ej, sender vi et brev hjem til dig og et til dine forældre. I brevet står der, hvad der så skal ske.

Hvis vi ikke gør mere i din sag

Vi gør ikke mere, hvis vi mener, at der ikke er grund til at være alvorligt bekymret for dig, eller hvis kommunen allerede giver den hjælp, den skal. Du og dine forældre får et brev om, at vi ikke gør mere.

Hvis vi går videre med din sag

Vi går videre med din sag, hvis vi vurderer, at der er grund til at være bekymret for dig, og kommunen ikke giver den hjælp, den skal.

Du og din forældre får et brev, hvor vi skriver, hvad der nu skal ske.

Din sag i Ankestyrelsen

Når vi går videre med din sag, kalder vi det en børnesag. I en børnesag beslutter vi, hvad kommunen skal gøre for at hjælpe dig. Det kan for eksempel være, at kommunen skal undersøge dine forhold nærmere. Vi kan også beslutte, at kommunen skal hjælpe dig.

Kommunen skal gøre, som vi beslutter.

I brevet du får fra os, kan du læse om, hvordan vi afgør din sag, og hvad kommnen skal hjælpe dig med.

Inden otte uger får du svar 

Du får et brev fra os, hvor vi fortæller dig, om vi vil behandle din sag på et møde. 

Du har fået en folder

Se folderen ved at klikke på billedet

Læs folder om underretning

This is themeComment