Du er her: Forside Ordbog

Ordbog

 § 50 undersøgelse
En § 50 undersøgelse er en undersøgelse af dig. Undersøgelsen handler fx om din udvikling, familieforhold, skoleforhold og din fritid og venskaber.
 Advokat
En advokat er en voksen, som er uddannet til at forstå jura og kan hjælpe dig med din sag.
 Afgørelse
En afgørelse er den endelige beslutning i din sag. Når vi har truffet afgørelse, giver vi dig besked om, hvad der skal ske med dig.
 Aflastningsfamilie
En aflastningsfamilie er en familie, hvor et barn bor i en kortere eller længere periode.
 Anbringelse
En anbringelse betyder, at et barn bliver fjernet fra sin familie til eksempelvis en plejefamilie eller et bosted.
 Anke
At anke betyder at klage. Man klager, når man er utilfreds med noget.
 Ankemøde
Ankemødet er det møde, hvor vi beslutter, hvad der skal ske med dig.
 Anonym
At være anonym betyder, at man ikke fortæller sit navn.
 Barnets Reform
Barnets Reform er en lov på børneområdet. Loven handler om at sætte børn og unge i centrum, når der skal træffes afgørelser i sager, hvor et barn eller en ung er part.
 Beskikket
En beskikket er en person, som deltager i ankemødet. Den beskikkede repræsenterer befolkningen.
 Bisidder
En bisidder er en voksen, som støtter og rådgiver dig. Man skal være fyldt 18 år for at være bisidder.
 Børnebisidderkorpset
Børnebisidderkorpset kommer fra Børns Vilkår. Korpset vejleder og hjælper børn og unge, der har en sag.
 Børnesag
En børnesag er en masse papirer med oplysninger om et barn eller ung mellem 12-18 år.
 Børnesagkyndig
En børnesagkyndig er en person, der ved meget om børn og unge.
 Handleplan
En handleplan er en plan for, hvad der skal ske med dig inden for en bestemt tid.
 Hjælpeforanstaltninger
En hjælpeforanstaltning er en bestemt hjælp. Hjælpen er specifik og målrettet det enkelte barn eller unge.
 Journalnummer
Et journalnummer er en række af tal, som vi giver din sag. På den måde kan vi altid finde din sag hurtigt frem.
 Jura
Jura handler om lovene, og hvordan lovene bruges.
 Klagemyndighed
En klagemyndighed er en institution, man kan klage til, hvis man er uenig i noget, kommunen har bestemt.
 Klagesager
En klagesag er en sag, hvor man klager over noget, kommunen har bestemt.
 Kvitteringsbrev
Et brev, der bekræfter et eller andet, fx at du har en sag hos os.
 Lægdommer
En lægdommer er en person uden juridisk uddannelse, som udpeges til at tage stilling i juridiske sager. Det er en person, som ikke har særligt kendskab til lovene.
I Ankestyrelsen deltager et beskikket medlem på ankemødet som en slags lægdommer.De er derfor ikke fagspecialister, men anvender deres generelle viden og faglige baggrund, når de er med til at afgøre en sag.
 Lægekonsulent
En lægekonsulent er en person, der ved meget om, hvordan børn og unge skal have det. Lægekonsulenter vejleder Ankestyrelsen, når vi bestemmer, hvad der skal ske med dig.
 Overvåget samvær
En person fra kommunen er til stede, når du mødes med dine forældre.
 Part
At være part i en sag betyder, at du inddrages i sagen. Du er part, fordi du er 12 år eller derover.
 Personfølsomme oplysninger
Oplysninger, der er knyttet til din person, fx personnummer og journalnummer.
 Personnummer
Alle har et personnummer. Personnummeret består af ti tal, som regel skrevet med en bindestreg mellem de første seks og de sidste fire tal. De første seks tal er din fødselsdato.
 Sagsbehandling
Sagsbehandling er, når en ansat i en kommune eller i Ankestyrelsen behandler sager.
 Sagsbehandlingstid
Sagsbehandlingstid er den tid, vi bruger på at behandle din sag, inden vi bestemmer, hvad der skal ske. Sagsbehandlingstiden er 8 uger.
 Samtykke
Når man giver samtykke, betyder det, at man giver tilladelse.
Ankestyrelsens ABC

Hvad er en beskikket? Hvad er en advokat? Og hvad betyder sagsbehandling egentligt?

Er der en masse ord, du ikke forstår? Her finder du en beskrivelse af alle de mærkelige ord, som du har læst i de breve, du har fået. Eller måske har du læst nogle mærkelige ord her på hjemmesiden?

Husk også! Når et ord er understreget med prikker, så holder du musen over og får det forklaret.

This is themeComment