Du er her: Forside Om denne hjemmeside

Om denne hjemmeside

Målgruppe

Denne hjemmeside henvender sig primært til unge i alderen 12-18 år, som har en sag i Ankestyrelsen.

Der er tale om 3 målgrupper:

  1. Unge med en børnesag
    Der er klaget over en afgørelse, som er truffet i kommunens børne- og ungeudvalg. Det er enten den unge eller forældrene, der har klaget. Børnesagen afgøres på et møde, hvor den unge selv er part i sagen.

  2. Unge med en underretningssag
    Ankestyrelsen har modtaget en underretning om den unge, og undersøger om der bliver gjort nok for den unge i kommunalt regi. Underretningssagen kan enten ende som en børnesag, eller Ankestyrelsen kan vurdere, at der ikke skal gøres yderligere. I særlige tilfælde tager Ankestyrelsen sager op af egen drift uden der ligger en underretning bag.

  3. Unge med en underretningssag, hvor underretteren er politiet
    Som et led i kriminalitetspakken underretter politiet Ankestyrelsen om 300 unge årligt, som de vurderer, der måske kan hjælpes for at undgå en kriminel livsbane. Denne type af sager behandles som underretningssager, og løber frem til 2013.

Derudover er der sekundære målgrupper, som kan have glæde af indholdet på www.ung-i-ankestyrelsen.dk. Det være sig kommunale sagsbehandlere og forældre, støttepersoner, advokater, bisiddere, pædagoger, socialrådgivere og andre med relation til den primære målgruppe.

Formål med www.ung-i-ankestyrelsen.dk

Som følge af Barnets Reform, hvor unge fra 12 år indgår som parter i deres egen sag, er der opstået et behov for mere målrettet kommunikation til de unge, som har en sag i Ankestyrelsen.

Formålet med hjemmesiden er at besvare de spørgsmål, som unge naturligt har, når de har en sag i Ankestyrelsen. Formålet er også at få flere unge til at deltage på det møde, hvor deres sag afgøres, hvor de fortæller deres historie og giver udtryk for, hvordan de helst vil have det, hvis de selv kunne vælge.

Hjemmesiden er en del af en samlet kommunikationsindsats over for målgruppen.

Hjemmesiden er udarbejdet i samarbejde med

Hjemmesiden er udviklet internt i Ankestyrelsen som et samarbejde mellem det fagkontor, der arbejder med børnesager (Børn), og Kommunikation.

Derudover har Børns Vilkår og Børnerådet givet feedback på arbejdet.

Hjemmesiden udbygges og kvalificeres løbende på baggrund af de erfaringer, Ankestyrelsen modtager fra brugerne.

Illustrationer på siden

Alle de portrætterede unge på billeder og i film er modeller i alderen 12-18 år. De portrætteredes forældremyndighedsindehavere har godkendt brugen af billeder på hjemmesiden.

Læs nærmere her hvordan vi behandler personoplysninger

Anonymitet

Brugen af www.ung-i-ast.dk er fuldstændig anonym. Vi registrerer ingen data, der kan bruges til at identificere dig personligt.

Brugerstatistik

For at kunne udvikle og forbedre vores hjemmeside fører vi statistik over, hvordan hjemmesiden bliver brugt. Statistikken anvendes udelukkende i opsummeret form f.eks. til at se, hvilke søgeord fra søgemaskiner der giver flest besøg, og hvilke ord og udtryk der oftest søges efter på ung-i-ast.dk

De statistiske oplysninger er anonymiserede og kan ikke henføres til navngivne brugere. Statistikken anvendes udelukkende internt og til udvikling og evaluering af hjemmesiden.

Cookies

For at få den mest præcise viden om til brugerstatistikkerne og derved kunne udvikle hjemmesiden målrettet, benytter vi cookies indlagt på ung-i-ast.dk's hjemmeside.

Cookies er en lille tekstbesked, der typisk bliver lagt på din computer, når du bruger en internettjeneste. Cookien fortæller os blandt andet, hvor lang tid du besøger hjemmesiden, hvilke sider du går ind på, hvor mange artikler eller publikationer du læser, om din computer har besøgt os før, hvilken browser og styresystem du bruger, etc.

En cookie kan også lægges midlertidigt på din computer i forbindelse med en aktivitet på en tjeneste for så at blive slettet igen. Den vil blive slettet, når du forlader tjenesten.

På ast.dk bruger vi kun cookies til statistik og faktuel viden om jer, der besøger vores hjemmeside.

Hvis du ikke ønsker, at websteder identificerer din computer ved hjælp af cookies, kan du slå brugen af cookies fra i din browser.

Besøg Microsofts hjemmeside hvis du vil vide mere om cookies og Internet Explorer

Besøg Firefox hjemmeside hvis du vil vide mere om cookies og Firefox

Nej tak til cookies

De fleste internetbrowsere giver dig mulighed for at slette cookies, blokere for dem eller advare dig og beder om din accept, før der gemmes en cookie.

Alt efter hvilken browser du anvender, kan du i dens indstillinger og hjælpefunktioner få information om, hvordan du sætter din browser op til at behandle cookies.

Eksterne links

På ung-i-ast.dk er der indsat links til eksterne hjemmesider. Ankestyrelsen tager ikke ansvar for disse eksterne hjemmesiders privatlivs- og fortrolighedspolitik eller for disse siders anvendelse af cookies mm. Du bør derfor være opmærksom på, hvornår du forlader webstedet ung-i-ast.dk.

Ændringer i privatlivs- og fortrolighedspolitikken

Vi offentliggør altid den gældende privatlivs- og fortrolighedspolitik på ung-i-ast.dk, så vores brugere altid kan orientere sig om, hvilken privatlivs- og fortrolighedspolitik, der gælder.

This is themeComment